Woord van de ouderraad

Wat is de doelstelling van onze ouderraad ?

Als ouderraad willen wij een brug bouwen tussen de school en ouders met als doel het creëren van een extra dimensie voor het schoolleven van onze peuters, kleuters en lagere schoolkinderen.

Door een vlotte samenwerking en communicatie tussen kinderen, ouders, het schoolteam en de ouderraad zelf trachten wij deze brugfunctie in te vullen en bepaalde noden te vervullen.

Via de ouderraad willen we de morele, materiële, sportieve en culturele belangen van de leerlingen en de school behartigen in functie van de opvoeding en het onderwijs, dit boven alle filosofische, godsdienstige of politieke beschouwingen om. Eenvoudig gezegd willen we samen met de schooldirectie zorgen dat we voor de kinderen de best mogelijke schoolbeleving trachten na te streven.

Belangrijk : als ouderraad mengen we ons niet in zuiver pedagogische of didactische aangelegenheden.

Hoe doen we dit ?

We komen op regelmatige tijdstippen samen (ouderraadvergadering – 2-maandelijks) om agendapunten te overlopen. We bespreken dan de verschillende doorgegeven onderwerpen, samen met de afgevaardigde leerkrachten van het schoolteam, de schooldirectie, de schepen van onderwijs van onze gemeente en de leden van de ouderraad zelf.

We bespreken tal van topics die leven binnen onze schoolgemeenschap, mogelijke optimalisaties van de infrastructuur, veiligheidsmaatregelen, interessante pedagogische activiteiten, enz …

We helpen ook mee aan tal van activiteiten (samen met (ouder)vrijwilligers), waaronder oa. de organisatie van grootouderfeest, sinterklaasacties, kerstactiviteit, kaas- en wijnavond,
schoolfeest, … . 
Via verschillende van deze activiteiten kunnen we de school dan ook een extra financiële steun geven in het aankopen van didactische materialen of uitstappen.

Interesse?

Laat het ons weten, geef een briefje met je gegevens mee met je kind, met de vermelding "voor de ouderraad", via de leerkracht komt dit dan zeker bij ons terecht. Vervolgens nemen wij graag met jou contact op. Elke helpende hand is welkom, of het nu om te helpen bij een activiteit is, of om mee te vergaderen...er is steeds ruimte voor extra mankracht !