Nog een uitloper van onze tevredenheidsenquête: de leden van de leerlingenraad gaan de klassen rond om aandacht en medewerking te vragen voor de netheid op de school. Meteen maken ze van de gelegenheid gebruik om zichzelf en de werking van de leerlingenraad voor te stellen.

IMG 2045

IMG 2046

IMG 2047

IMG 2048

IMG 2049

IMG 2050

Tijdens de 1ste vergadering kon iedereen zich even voorstellen en lichtten de leden even toe waarom ze zich kandidaat stelden.

- willen graag ideeën en voorstellen formuleren - willen echt meewerken aan ‘school maken' , een eigen bijdrage leveren - vinden het fijn om hun mening te kunnen geven

De directeur gaf enige toelichting bij de werking van de leerlingenraad. Samen zijn we het erover eens dat niet alle voorstellen kunnen, maar steeds moeten getoetst worden aan: eventuele kostprijs, veiligheid, reeds geldende regels en afspraken. Er werden reeds heel wat suggesties en ideeën gelanceerd tijdens de eerste 2 vergaderingen. 
Wat realiseerden we reeds? (zie foto)

- ophangen van de ideeënbus - spiegel in het toilet - zitbanken op de speelplaats - meer kleur op school - extra afdaken - organisatie vrij podium

IMG 1565  IMG 1563