wetenschappelijke ateliers

Vorig schooljaar ondernamen we een aantal stappen om technologie in de kijker te zetten en in de klaspraktijk te brengen.

Dit schooljaar willen we hierop verder bouwen. Daarom organiseren wij samen met de andere Galmaardse gemeentescholen en 'Science Planet' wetenschappelijke ateliers op school.

Als deelnemers aan de ateliers werken de leerlingen zelf hypotheses uit om ze dan te toetsen aan de werkelijkheid via leerrijke experimenten. Een ervaren trainer edutaint de kinderen om de wetenschappelijke materie op een aangename manier te brengen.

Om deze activiteiten te verankeren in de klaspraktijk is er voor alle collega's een navorming voorzien die aansluit bij een van de thema's die aan bod komen.

vrijdag 3 december

1ste leerjaar

8.40 uur – 10.10 uur

workshop 20 : mysterieuze aantrekkingskracht en afstoting

vrijdag 3 december

2de kleuterklas

10.35 uur – 12.05 uur

workshop 35 : een wormenleven

vrijdag 3 december

4de leerjaar

13.25 uur – 14.55 uur

workshop 26 : de watercyclus

dinsdag 7 december

3de leerjaar

8.40 uur – 10.10 uur

workshop 32 : stoeltje van papier

dinsdag 7 december

3de kleuterklas

10.35 uur – 12.05 uur

workshop 20 : mysterieuze aantrekkingskracht en afstoting

dinsdag 7 december

2de leerjaar

13.25 uur – 14.55 uur

workshop 15 : licht toegelicht

donderdag 9 december

5de leerjaar

8.40 uur – 10.10 uur

workshop 38 : duurzame energiebronnen

donderdag 9 december

6de leerjaar

10.35 uur – 12.05 uur

workshop 22 : in de voetsporen van Sherlock Holmes

Foto's van deze workshops kan u vinden bij fotoalbum.