Schoolverzekering

De school laat de kleuter/lager schoolkind onmiddellijk verzorgen door de huisdokter (zoniet door de snelst te bereiken geneesheer) en probeert de ouders (grootouders of familie) te verwittigen.

Schadeaangifte van een lichamelijk ongeval (Ethias)

Indien uw zoon of dochter op school of op de weg naar of van school het slachtoffer is geworden van een ongeval, dient u te werk te gaan als volgt :

 1.  Het aangifteformulier wordt u door de school bezorgd of kan u op school bekomen;
 2. Dit formulier dient te worden ingevuld door de eerst behandelende geneesheer;
 3. Vervolgens wordt het formulier door de ouders en de school aangevuld.

  De ouders vullen de naam van de rekeninghouder en het rekeningnummer waarop de onkosten zullen worden terugbetaald in.

  Zij zorgen ook voor een klevertje van het ziekenfonds.

 4.  Het formulier wordt zo vlug mogelijk op school afgegeven.
 5. De school zorgt voor de aangifte van het ongeval bij Ethias.
 6. De ouders betalen alle kosten en bewaren de rekeningen.
 7. De ouders bieden alle kosten voor geneeskundige verzorging ter terugbetaling aan, aan hun ziekenfonds of aan een andere verzekeringsinstelling. Zij vragen ook het bewijs van de werkelijk gemaakte kosten : dit is het totaal van de onkosten min het bedrag dat door het ziekenfonds wordt terugbetaald.
 8. Nadat zij van de school een brief met het dossiernummer hebben gekregen, sturen zij deze brief samen met het bewijs van werkelijk gemaakte kosten op naar Ethias.
 9. Ethias betaalt alle werkelijk gemaakte terug. Er is dus geen franchise.