Gemeentebestuur van Galmaarden

Marktplein 17 te 1570 Galmaarden

tel.: 054/89.04.00

Burgemeester: Decat Patrick

Overige leden van het schepencollege:

Ludo Persoons (1ste schepen), Marleen Merckaert (onderwijsbevoegdheid), Ludo Van Paepegem en Kurt Penninck

Gemeenteraadsleden:

Melissa Van Eesbeek, Gunther De Smedt, Kim Bonduelle, Veerle Dero, Jo Stalpaert, Rita Paindavin, , Rudy Thibaut, Etienne Mignon, Filip Durant, Kristof Billens, Veronique Stroobant, Gerda Persoons, Daniel Fonteyne, Henk Goegebuer

De Gemeentelijke Basisschool Galmaarden is een gemengde basisschool

die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

De school behoort tot de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland

De school heeft een open karakter:
ze staat open voor alle kinderen,
ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de kinderen.

De school gebruikt een schoolwerkplan, een schoolreglement en schoolboeken

in overeenstemming met het open karakter.

De school volgt de leerplannen van OVSG (Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten).

De school wordt ook begeleid door de begeleidingsdienst van OVSG.

Het godsdienstonderwijs, het onderwijs in de niet-confessionele zedenleer

en de lessen lichamelijke opvoeding

worden door bijzondere leermeesters gegeven.