Rapporten

We voorzien voor onze lagere schoolkinderen opnieuw 5 rapporten met de toetsresultaten:

  1. rapport 1: vrijdag 26 oktober 2018 (herfstvakantie)
  2. rapport 2: woensdag 19 december 2018 (kerstvakantie)
  3. rapport 3: vrijdag 1 maart 2019 (krokusvakantie)
  4. rapport 4: vrijdag 5 april 2019 (paasvakantie)
  5. rapport 5: woensdag 26 juni 2019 (zomervakantie)

 Voor lichamelijke opvoeding en zwemmen is er geen 'puntenrapport' meer.
Ok voor muzische vakken worden er geen punten gegeven maar is er een apart 'muzisch rapport' waarop de verschillende muzische activiteiten worden geëvalueerd of toegelicht.

De proeven worden vooraf meegegeven en door één van de ouders ondertekend. Elk rapport (behalve het laatste) moet ook de eerstvolgende schooldag ondertekend worden terugbezorgd.

De ouders worden 2x per jaar verwacht voor een individueel oudercontact.
Tijdens dit oudercontact worden niet enkel de resultaten van de leerlingen besproken, maar ook de evolutie, welbevinden,individuele aanpak en opvolging.
Tot op heden was dit steeds met het kerst- en zomerrapport.
Vanaf dit schooljaar:
- 1ste oudercontact: laatste week november
- 2de oudercontact: voor het paasverlof
- einde schooljaar:
       - het rapport gaat mee met de leerlingen
       - op vraag van de ouders of de leerkracht kan er nog een oudercontact zijn

Indien nodig kunnen er ook occasionele contacten plaatsvinden. Dit kan op vraag van de ouders, de leerkracht, de zorgcoördinator of de directeur.