Rapporten

We voorzien voor onze lagere schoolkinderen opnieuw 5 rapporten met de toetsresultaten:

  1. rapport 1: vrijdag 25 oktober 2019 (herfstvakantie)
  2. rapport 2: woensdag 18 december 2019 (kerstvakantie)
  3. rapport 3: vrijdag 21 februari 2020 (krokusvakantie)
  4. rapport 4: vrijdag 3 april 2020 (paasvakantie)
  5. rapport 5: vrijdag 26 juni 2020 (zomervakantie)

 Voor lichamelijke opvoeding en zwemmen is er geen 'puntenrapport' meer.
Ok voor muzische vakken worden er geen punten gegeven maar is er een apart 'muzisch rapport' waarop de verschillende muzische activiteiten worden geëvalueerd of toegelicht.

De proeven worden vooraf meegegeven en door één van de ouders ondertekend. Elk rapport (behalve het laatste) moet ook de eerstvolgende schooldag ondertekend worden terugbezorgd.

De ouders worden 2x per jaar verwacht voor een individueel oudercontact.
Tijdens dit oudercontact worden niet enkel de resultaten van de leerlingen besproken, maar ook de evolutie, welbevinden,individuele aanpak en opvolging.
Vanaf dit schooljaar:
- 1ste oudercontact: laatste week november
- 2de oudercontact: voor het paasverlof
- 6de leerjaar: eind juni
- einde schooljaar:
       - het rapport gaat mee met de leerlingen
       - op vraag van de ouders of de leerkracht kan er nog een oudercontact zijn

Indien nodig kunnen er ook occasionele contacten plaatsvinden. Dit kan op vraag van de ouders, de leerkracht, de zorgcoördinator of de directeur.