Jaarverslag ouderraad 2016

Januari, het ideale moment om onze activiteiten even te overlopen en u reeds warm te maken voor onze plannen in 2017.  

Maar eerst en vooral wensen wij u een ‘gelukkig 2017’ en we hopen u het komende jaar weer talrijk te mogen verwelkomen op onze activiteiten.

Als ouderraad hebben we dit jaar een extra wens!

Graag zouden wij dit jaar wat meer leden en/of helpende handen aantrekken.

Ieder jaar zamelen we via verschillende activiteiten geld in waarmee we een betekenisvolle bijdrage leveren om uw en onze kinderen in een zo’n aangenaam mogelijke omgeving school te laten lopen.

Voor deze activiteiten doen wij graag beroep op helpende handen, maar ieder jaar merken we, dat het steeds moeilijker wordt om helpers te vinden.

De ouderraad telt op dit moment slechts 11 permanente leden. Dit is eigenlijk te weinig om alle activiteiten optimaal te organiseren. Nieuwe leden zorgen ook telkens voor nieuwe, frisse ideeën die voor iedereen, maar vooral voor onze kinderen zeer leuk kunnen zijn.

Bij deze een warme oproep aan iedereen; help ons, als lid van de ouderraad of als helpende hand, om via uw inzet een bijdrage te leveren aan het welbevinden van de kinderen op onze school.

Hieronder een kort overzicht van de activiteiten, die wij organiseerden in het kalenderjaar 2016.

De eerste activiteit van het jaar is ons eetfestijn dat traditiegetrouw doorgaat in het eerste weekend van februari.

Wij konden rekenen op een talrijke opkomst.

Ook dit jaar hopen we u op 3 en 4 februari 2017 even talrijk terug te zien.

In april 2016 organiseerden we onze tweede quiz. Deze was weer een enorm succes met veel positieve reacties. De 3de editie van onze GO NUTS Quizzz gaat door door op zaterdag 22 april 2017 in de Notelaar.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!

Naar jaarlijkse gewoonte hadden we in juni ons schoolfeest. Onder begeleiding van Flappy het konijn gingen onze kleuters op avontuur. Dit jaar zorgen de leerlingen lager voor een optreden op zaterdag 20 mei.

En dan kwam het einde van het schooljaar in zicht.  Dit hebben we tijdens de receptie voor onze schoolverlaters afgesloten met een leuke attentie.  Tevens waren we toen al bezig met de voorbereidingen van de eerste schooldag van september 2016.   Dit jaar was ons thema voor de 1ste schooldag Samen in Zee.

We maakten er een fantastische 1ste schooldag van en huldigden onze nieuwe speeltuigen plechtig in.

In november hadden we voor de tweede keer onze koekjesactie.  Wij hopen, dat ze dit jaar even lekker waren als vorig jaar.

Net voor de kerstvakantie hebben we onze lekkere soep verkocht. Ook dit was weer een enorm succes. Volgend jaar zorgen we voor een nieuw smaakje! . Wij rekenen op u om te komen proeven.

Nu vraagt u zich waarschijnlijk af waar de opbrengst van al deze activiteiten heen gaat? Simpel, naar de kinderen natuurlijk! In het bijzonder in 2016…….

-Hebben wij de paashaas en de sint gesponsord.
-Kregen de toiletjes van de lagere school een opfrisbeurt. In 2017 plannen we de toiletjes van de kleuters wat op te leuken.
-Hebben wij een bijdrage geleverd van 35 €/leerling voor de deelname van onze 3de graad aan de Musicaklassen te Neerpelt Dit komt overeen met 20% van de totale kostprijs van de meerdaagse.
-Kregen alle juffen een bijdrage van 10 euro/leerling voor de klaswerking.
-Kregen de juffen van de levensbeschouwelijke vakken ook een budget om een aantal spullen voor hun klas aan te kopen.
-Bezorgden we de leerkrachten een attentie op de dag van de leerkracht.
-Ontvingen de leerlingen van het 6de jaar een cadeautje bij hun afscheid alsook ook aan de leesmoeders werd een leuke attentie gegeven.
-Kochten we nieuwe tafels voor de refter van de lagere school in zaal Notelaar.
-Trakteerden wij alle leerlingen op een passage van de ijskar tijdens de laatste schoolweek.
-Zorgden we voor een leuke ontvangst op de 1ste schooldag.
-MAAR de grootste hap van ons budget ging in 2016 naar de nieuwe speeltoestellen op de kleuterspeelplaats. Onze kleuters spelen nu in de zee, op een boot of op een vlot of zitten aan het roer en gaan in hun verbeelding op reis of op ontdekking.

Wat wij plannen voor 2017, kan u volgen via onze pagina op facebook en via de schoolwebsite. Op deze laatste vindt u o.a. ook de verslagen van onze vergaderingen terug.

Maar één tipje van de sluier lichten we nu al graag op; dit jaar zijn we volop bezig met plannen uit te werken om de speelplaats van de lagere school opnieuw in te richten.

Dit jaar gaan we dus verder op hetzelfde elan als vorig jaar, maar we hopen van harte dat we op enkele nieuwe leden en helpende handen kunnen rekenen. Nieuwe mensen die samen met ons deze activiteiten willen organiseren en in goede banen leiden. Kinderen die iedere dag met plezier en enthousiasme naar school gaan is immers ook onze doelstelling en daar wille ook wij ons steentje toe bijdragen.

Indien u ons wil helpen, vragen/opmerkingen heeft betreffende onze activiteiten of verslagen, spreek ons dan zeker aan!

Met vriendelijke groeten en tot binnenkort.

Ouderraad GBS Vollezele