Betalend vanaf 7 januari 2014.
De opvang vindt plaats in de kleuterrefter van zaal Notelaar of op de speelplaats. (bij goed weer)
Afspraken worden vastgelegd in een ‘huishoudelijk reglement binnenschoolse kinderopvang’ dat aan de ouders zal worden voorgelegd.
Samenvatting hieronder:

De retributies voor de deelname aan de binnenschoolse kinderopvang worden overgenomen uit het huishoudelijk reglement kinderopvang en bedragen:

 • voor- en naschools: 0,85 euro per begonnen half uur voor 1ste kind
 •                                  0,65 euro voor 2de kind
 •                                  0,45 euro voor 3de kind
 •                                  gratis vanaf 4de kind
 • ’s ochtends: van 6.30 tot 8 uur
 • ’s avonds: van 16 tot 18 uur
 • op woensdagnamiddag: van 12 tot 18 uur
 • middagtoezicht: gratis
 • laattijdig afhalen, na 18u: 5 euro per begonnen half uur per kind

Vrijstellingen:

 • de eerste 5 schooldagen en de laatste 5 schooldagen van een schooljaar (nieuw)
 • kinderen die voor de heen- en terugreis van thuis naar school aangewezen zijn op het busvervoer georganiseerd door het gemeentebestuur.
 • kinderen van personeelsleden belast met de binnenschoolse kinderopvang
 • kinderen van personeelsleden belast met het onderhoud van de school voor zover ze voor het uitoefenen van hun dagtaak genoodzaakt zijn hun eigen kinderen in de opvang onder te brengen
 • kinderen van leerkrachten van de betreffende school voor zover ze voor het uitoefenen van hun dagtaak genoodzaakt zijn hun eigen kinderen in de opvang onder te brengen
 • periodes voor en na schooltijd buiten de vermelde opvanguren
 • op woensdagnamiddag enkel voor deelname aan door de school georganiseerde extra-murosactiviteiten en vanaf de aanvang van de kinderopvang tot het einde van de activiteiten

Voor praktische afspraken omtrent de binnenschoolse kinderopvang op het niveau van de schoolvestiging kan u terecht bij de coördinator op het nummer 0472 09 68 51 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bij het begin van het nieuwe schooljaar wordt u een exemplaar van het huishoudelijk reglement bezorgd.
voor- en naschools toezicht door: Astrid Nuytens 0472/59 19 67

tel. opvang: polyvalente zaal De Notelaar: (kleuterrefter) 054/56.86.75

tel. school: 054/56.61.31

naschoolse studie

Tijdens de naschoolse opvanguren krijgen de kinderen de kans hun huistaken te maken. De afspraken hierover worden voor iedere locatie uniform als volgt vastgelegd: verplichte studie voor leerlingen vanaf het derde leerjaar tot en met het zesde leerjaar en dit op maandag, dinsdag en donderdag van 16 uur tot 16.45 uur. Huiswerkbegeleiding wordt niet voorzien. Voor de studie geldt dezelfde bijdrageregeling als voor de kinderopvang.
De studie gebeurt door personeel aangesteld door het schoolbestuur.

afhalen & brengen van kinderen 

De personen belast met naschools toezicht geven uw kind(eren) niet mee aan mensen die ze niet kennen als familie of kennis van uw kind(eren). (zie ook 'huishoudelijk reglement binnenschoolse opvang').
Indien uw kind occasioneel wordt afgehaald door iemand anders dan gewoonlijk, verwittig dan a.u.b. vooraf de leerkacht, de persoon verantwoordelijk voor de opvang of de directie.
Wij kunnen niet ingaan op het verzoek van sommige leerlingen om na schooltijd bij vriendjes te gaan spelen. Wij laten dit alleen toe na schriftelijke vraag van de ouders.

Aandachtspunt:
Ouders die 's ochtends hun kinderen naar school brengen tijdens de opvanguren maar niet in de opvang aanbieden, doen dit uiteraard op hun eigen verantwoordelijkheid! Het is echter niet de bedoeling dat deze kinderen alleen op de speelplaats achterblijven.