In onze school wordt jaarlijks bij het schooljaarbegin een leerlingenraad samengesteld.

Deze bestaat uit een afvaardiging van 3 leerlingen uit het 4de, het 5de en het 6de leerjaar.

De 9 afgevaardigde leerlingen worden democratisch verkozen.

De leerlingenraad vergadert onder leiding van de directeur. Voorstellen of opmerkingen van de leerlingenraad worden door het schoolteam en de ouderraad in de mate van het mogelijke gerealiseerd.

4de leerjaar
- Louis Coopmans
- Viktor Lokenvit
- Lana van Hoegaarden

5de leerjaar
- Lotte Jacobs
- Jelle Van Holder
- Jasper Limbourg

6de leerjaar
- Sheena De Roock
- Tuur Francois
- Sara De Moor