In onze school wordt jaarlijks bij het schooljaarbegin een leerlingenraad samengesteld.

Deze bestaat uit een afvaardiging van 3 leerlingen uit het 4de, het 5de en het 6de leerjaar.

De 9 afgevaardigde leerlingen worden democratisch verkozen.

De leerlingenraad vergadert onder leiding van de directeur. Voorstellen of opmerkingen van de leerlingenraad worden door het schoolteam en de ouderraad in de mate van het mogelijke gerealiseerd.

4de leerjaar
- Lowie De Dobbeleer
- Amy Vaeyens
- Luca Van Opdenbosch

5de leerjaar

- Louis Coopmans
- Viktor Lokenvit
- Lana van Hoegaarden

6de leerjaar

- Lotte Jacobs
- Jelle Van Holder
- Jasper Limbourg