Klasuren

uurregeling

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

8.30–9.20

les

les

les

les

les

9.20–10.10

les

les

les

les

les

10.10–10.25

speeltijd

speeltijd

speeltijd

speeltijd

speeltijd

10.25–11.15

les

les

les

les

les

11.15–12.05

les

les

 

les

les

12.05–12.25

refter

refter

 

refter

refter

12.25–13.20

speeltijd

speeltijd

 

speeltijd

speeltijd

13.20–14.10

les

les

 

les

les

14.10–14.25

speeltijd

speeltijd

 

speeltijd

speeltijd

14.25–15.15

les

les

 

les

les

15.15–15.25

agenda

agenda

 

agenda

agenda

! Op woensdag eindigen de lessen om 11.25u !

Alle kinderen dienen tijdig op school te zijn!

Mogen wij u vragen dat ook de kleuters tijdig aanwezig zouden zijn.  Op de speelplaats kan u ze toevertrouwen aan verantwoordelijke opvang of aan de leerkracht die toezicht houdt!