Drank

Op school hebben we aandacht voor een gezonde voeding, maar ook voor het milieu.

Daarom proberen wij het gebruik van drankkartons en blikjes te vermijden!

Afval wordt op school gesorteerd.

Er wordt geen limonade meer aangeboden, enkel fruitsap, water, melk en chocomelk.

Voor de kleuters gelden deze afspraken:

 -       ofwel geeft u uw kleuter zelf drank mee, maar zeker geen glas of blik

-       ofwel kiest u voor de drankbedeling van de school, waar wij de voorkeur aan geven.

In het laatste geval hebben de kleuters in de voormiddag de keuze uit melk, water, chocomelk of fruitsap.

’s Middags is er eveneens melk, chocomelk, fruitsap of water.

Wie nog een extra drankje wil voor de namiddagspeeltijd moet dit zelf meegeven.

Vooral bij warm weer vragen wij dit zeker te doen.

                        Per drankje wordt er 0,4 euro betaald. (zie ‘schoolrekening’)

Rond 10u ’s middags en ook in de namiddag eten de kleuters hun boterham, een gezonde koek, een stuk fruit (niet: yoghurt, pudding, slaatje, snoep,…)

Het eten wordt meegegeven in een brooddoos, voorzien van naam.

Maandelijks krijgen de kleuters de rekening mee.

SOEP: Tijdens de wintermaanden kan er eventueel soep worden aangeboden. (0,4 euro)

Voor de leerlingen van het lager onderwijs:

Zij kunnen ’s middags een keuze maken uit het volgende assortiment:

chocomelk – water – fruitsap –melk (kostprijs 0,5 euro)

Het eten wordt meegegeven in een brooddoos.

De drankbeurten worden op lijsten per klas genoteerd. Maandelijks is er een afrekening via de factuur.

Drank in de naschoolse opvang: Kinderen drinken ook hier af en toe een drankje. Deze drankjes worden door verantwoordelijke opvang opgelijst en aan de schoolrekening toegevoegd.

SOEP: Tijdens de wintermaanden kan er eventueel soep worden aangeboden. (0,5 euro)