Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Onze school werkt samen met het Vrij CLB Ninove:

Adres: Kluisweg 13, 9400 Ninove     Telefoon: 054/33 90 19

De bijzetel te Geraardsbergen :

Vierwindenstraat 1A te 9500 Geraardsbergen

tel. en fax: 054/411 775

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

openingsuren : de normale klasuren en op afspraak

CLB-medewerkers:

CLB Ninove bestaat uit drie regioteams: regioteam Denderleeuw-Ninove, regioteam Geraardsbergen en regioteam Pajottenland.

Onze school wordt begeleid door regioteam Pajottenland.

Regioteam Pajottenland is samengesteld uit:

Onthaal                                                           Traject

Thomas Van den Bogaert                                  Annelies De Schauwer

Kendra Verhoeven                                           Sigrid Presiaux                      

                                                                      Celien Molem

                                                                      Isabelle Verschaffel

                                                                      Ingrid De Keersmaecker

                                                                      Hildegard Wynant

Medische equipe

Véronique Gilbert

Sara Grandsire

Fatima Abik

Iryna Brouckaert                      

Voor algemene vragen kan je contact opnemen met onze onthaalmedewerker:

Thomas Van den Bogaert – mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor medische vragen kan je terecht bij:

Iryna Brouckaert – mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft volgende kernopdracht:

“We bevorderen voor kinderen en jongeren via multidisciplinaire hulpverlening en expertise het welbevinden, de gezondheid en de afstemming met ouders, school en welzijn, teneinde hen maximaal te laten participeren aan het leerproces en hen voor te bereiden op maximale participatie aan de maatschappij – CLB en school zijn hierbij bevoorrechte partners van elkaar.                                                                                                                              

De begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen:

 • het leren en studeren
 • de onderwijsloopbaan
 • de preventieve gezondheidszorg
 • het psychisch en sociaal functioneren                                                                              

  Relatie tussen CLB en school

  De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dit beleidscontract is met de ouders besproken in de schoolraad.

  Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met het voorgestelde begeleidingsplan.

  Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.                                                            

 • Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders

  Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

  Het multidisciplinair dossier

  Het centrum legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te staan, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders of de leerling vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.

  Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolverandering in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders of de leerling te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien van die wachttijd. Er kan binnen die 10 dagen verzet aangetekend worden tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. Er kan geen verzet aangetekend worden tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatie-gegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.

  Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

Algemene en gerichte consulten

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de artsen en verpleegkundigen van het CLB. Die onderzoeken zijn verplicht. Ze vinden plaats in de 1ste en de 2de kleuterklas en in het

1ste, 3de en 5de leerjaar.

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraakje maken op een later tijdstip.

Je mag de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden.

Profylactische maatregelen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen ze het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.

Ouders hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij de volgende ziekten:

 1. kroep (difterie);
 2. geelzucht, Hepatitis A, Hepatitis B;
 3. buiktyfus, bacillaire, dysenterie;
 4. hersenvliesontsteking (meningokokken, meningitis en -sepsis);
 5. kinderverlamming (poliomyelitis);
 6. roodvonk (infecties met beta-hemolytische streptococcen van groep A o.m. scarlatina);
 7. besmettelijke tuberculose;
 8. kinkhoest;
 9. schurft;
 10. bof (dikoor);
 11. mazelen;
 12. salmonellosen, shigellose (besmettelijke diarree);
 13. rubella;
 14. huidinfectie (impetigo);
 15. schimmelinfecties van de schedelhuid;
 16. schimmelinfecties van de gladde huid;
 17. pediculosis;
 18. varicella (windpokken);
 19. hoofdluizen;
 20. parelwratten;
 21. HIV-infectie.