Vanaf dit schooljaar zijn er geen ochtendophalingen meer en ook 's avonds is er geen busvervoer meer.
z(zie schrijven schoolbestuur eind juni 2019)

De bussen worden wel behouden voor pedagogische uitstappen en voor het zwemmen.
Bijdrage van 1 € voor schooluitstappen waarbij de schoolbus gebruikt wordt. Dit geldt niet voor het zwemmen).