Uw kind kan – zo u dit wenst - met onze eigen bus aan huis worden opgehaald. De buschauffeur zorgt voor een veilige reis. Onze leerkrachten staan in voor de begeleiding van de leerlingen op onze schoolbus.

Ouders dienen de kinderen aan de bus af te leveren (’s morgens) en op te halen aan de busdeur (’s avonds).

Leerlingen waarvan de ouders niet thuis blijken te zijn, worden terug naar school gereden en in de opvang ondergebracht.

Wie eens occasioneel wenst gebruik te maken van de bus kan dit telefonisch of via een briefje aan leerkracht of directie laten weten.

Wees steeds tijdig klaar!

Indien u niet op de hoogte bent van het uur waarop de bus bij u langskomt, kan u steeds de school of de buschauffeur contacteren.

Afhankelijk van de ‘busgebruikers’ kan deze regeling in de loop van het schooljaar aangepast worden.

Mogen wij u vragen de buschauffeur, directie of leerkracht tijdig te verwittigen indien uw kind niet of net wel moet worden afgehaald met de schoolbus.

Dit kan telefonisch of via een briefje.

                                                                 

Buschauffeur Monique Van den Houten

      054/58.70.91 of 0479/22.20.16

BUSVERVOER GEMEENTELIJKE BASISSCHOLEN GALMAARDEN!

Het schoolbestuur heeft beslist om vanaf 1 september 2014 de schoolbussen niet meer over de gemeentegrenzen heen te laten rijden voor de ochtend- en avondritten.

Deze beslissing werd genomen vanuit de vaststelling dat deze maatregel ook wordt gerespecteerd door een aantal schoolbesturen van onze scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland én vanuit de vaststelling dat de afstanden die door de bussen ’s morgens en ’s avonds worden afgelegd niet meer te verantwoorden zijn ten opzichte van wat als normaal schoolbusvervoer kan worden beschouwd. Vaak duren de busritten ’s morgens en ’s avonds ook voor de leerlingen zelf té lang doordat de reiswegen te uitgestrekt worden. Ten slotte is er ook het financiële aspect van deze dienstverlening. De kosten voor onderhoud, brandstofgebruik en personeelsinzet lopen te hoog op om de huidige regeling te kunnen doortrekken.

Er wordt een aangepast rittenschema uitgewerkt zodat de kinderen uit Galmaarden, Tollembeek en Vollezele steeds tijdig van en naar school worden gebracht. Daardoor zullen de reiswegen en de afhaaltijden licht wijzigen.

De betaling van het busgeld gebeurt maandelijks samen met eventuele andere kosten. Het bedrag vindt u dus op de maandelijkse factuur.

1 euro per enkele rit zowel voor kleuters als leerlingen lager

geen kortingen

bijdrage 1 euro voor schooluitstappen waarbij schoolbus gebruikt wordt

(geldt niet voor zwemmen lager)