Gelieve hier de wijzigingen aan het schoolreglement te vinden voor 2019-2020.
Het volledige reglement vindt u onder info/schoolreglement.